335 510 Rozvoj a obnova materiálně technické základny státní správy v působnosti MZ

Vytvořeno: 7. 12. 2021 Poslední aktualizace: 8. 2. 2022
335 510 Rozvoj a obnova materiálně technické základny státní správy v působnosti MZ 
335 511     Pořízení, obnova a provozování ICT
335 512 Rozvoj státní správy v působnosti MZ
335 513 Rozvoj a obnova materiálně technické základny Národní lékařské knihovny
335 514   Rozvoj a obnova materiálně technické základny školských a vzdělávacích zařízení

Přílohy

Typ souboru: pdf
335-510.pdf (937,99 KB)
Typ souboru: pdf
335-511.pdf (63,94 KB)
Typ souboru: pdf
335-512.pdf (62,41 KB)
Typ souboru: pdf
335-513.pdf (62,32 KB)
Typ souboru: pdf
335-514.pdf (62,55 KB)