335/2021 1) Z jakého zákonného důvodu nesdělují operátoři rozhodující o právech občanů jméno a příjmení nebo jakýkoliv identifikační údaj. Podle mého názoru splňují podmínky §8a odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. a tedy by na vyžádání měli jméno sdělit. 2) Kopii materiálů, podle kterých jsou proškolení operátoři na lince 1221 v souvislosti se změnou registrace z očkovacích center k praktickému lékaři. 3) Konkrétní termíny proškolení od 1.2.2021. 4) Jaký má být postup pro odregistrování pacientů z očkovacího centra ke svému praktikovi a jaký pracovník nese odpovědnost za nastavení tohoto procesu a předání informace o něm operátorům

Vytvořeno: 13. 5. 2021 Poslední aktualizace: 13. 5. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
335-a.pdf (485,56 KB)