3. ročník konference Rozvoj aktivit na podporu zdraví a kvality péče ve zdravotnických zařízeních v České republice

Vytvořeno: 22. 10. 2019 Poslední aktualizace: 22. 10. 2019

Dne 26. 6. 2019 uspořádalo Ministerstvo zdravotnictví ČR ve spolupráci s Fakultní nemocnicí v Motole 3. ročník národní konference na téma Rozvoj aktivit na podporu zdraví a kvality péče ve zdravotnických zařízeních pod osobní záštitou ministra zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, MHA. Letos byla konference zaměřena především na propojení dvou mezinárodních programů, na kterých ČR již několik let participuje, a sice programu International Network of Health Promoting Hospitals & Health Services (HPH) a The Global Network of Tobbaco Free Health Services (GNTH).

Úvodního slova se ujala vedoucí oddělení kvality zdravotních služeb a současně národní koordinátorka programu HPH Mgr. Milena Kalvachová, která po přivítání všech přítomných a poděkování za hojnou účast předala slovo náměstkyni pana ministra MUDr. Aleně Šteflové, Ph.D., MPH. Ta ve své úvodní prezentaci představila přítomným plánovaný strategický rámec Ministerstva zdravotnictví do roku 2030.

Za Kancelář Světové zdravotnické organizace v ČR vystoupil se svým projevem Dr. Srđan Matić, představitel Světové zdravotnické organizace (World Health Organization, dále též jen „WHO“) a vedoucí Kanceláře WHO v ČR. Za Fakultní nemocnici v Motole konferenci zahájil náměstek pro léčebně preventivní péči MUDr. Martin Holcát, MBA, a náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Mgr. Jana Nováková, MBA.