3. akční program EU v oblasti zdraví 2014-2020 – veřejná zakázka na služby v rámci ERN

Vytvořeno: 18. 12. 2014 Poslední aktualizace: 18. 12. 2014

Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví a potraviny (Chafea), která je pověřena administrací a implementací 3. akčního programu EU v oblasti zdraví 2014-2020, vyhlásila veřejnou zakázku týkající se realizace studie o službách, které mají být poskytovány v rámci Evropských referenčních sítí a jejích členů.

Termín pro podání nabídek je stanoven do 30. 1. 2015. Více informací o zakázce včetně dokumentace naleznete zde.