182/2021 Jsou na webu Ministerstva zdravotnictví (https://mzd.gov.cz/category/uredni-deska/prehled-poskytnutychinformaci- podle-zakona-c-106-1999-sb/) zveřejňovány odpovědi na všechny žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., které Ministerstvo zdravotnictví obdrželo?

Vytvořeno: 18. 4. 2021 Poslední aktualizace: 18. 4. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
182-a.pdf (393,20 KB)