Jak se liší ucelenost a neproměnlivost kolektivu stále stejných dětí v ZŠ kterou navštěvuje moje dcera, od ucelenosti a neproměnlivosti kolektivu stále stejných dětí ve školách zřízených Ministerstvem spravedlnosti ve věci povinného nošení roušky? (Dle udělení výjimky z Mimořádného opatření: MZDR 15757/2020-43/MIN/KAN pro školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti – písmeno f,),

Vytvořeno: 18. 4. 2021 Poslední aktualizace: 18. 4. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
174-a.pdf (261,19 KB)
Typ souboru: pdf
168-a_.pdf (271,78 KB)