Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Zveřejnění zprávy o implementaci 3. akčního programu v roce 2017

Vytvořeno: 2. 4. 2020 Poslední aktualizace: 2. 4. 2020

Evropská komise zveřejnila Zprávu Komise Evropskému parlamentu a Radě o implementaci 3. akčního programu EU v oblasti zdraví v roce 2017.

Zprávu doprovází pracovní dokument Komise, který popisuje klíčová opatření spolufinancovaná v rámci 3. akčního programu z rozpočtu na rok 2017 podle typu finančního nástroje. Dokument také obsahuje přehled o finanční alokaci na jednotlivé tematické cíle programu.

Zpráva o implementaci programu je dostupná ke stažení zde: https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/funding/docs/implementation2017_en.pdf

Pracovní dokument naleznete zde:

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/funding/docs/swd2020_52_en.pdf