Zrušení mimořádného opatření ze dne 15. 4. 2020 k osobní přítomnosti žáků a studentů na vyjmenovaných druzích vzdělávání, s výjimkami

Vytvořeno: 23. 4. 2020 Poslední aktualizace: 23. 4. 2020

Vyvěšeno 23. 4. 2020 

Přílohy