Zpráva o průběhu realizace Strategického rámce rozvoje péče o zdraví v ČR do roku 2030 za období do roku 2023

Vytvořeno: 4. 8. 2023 Poslední aktualizace: 7. 9. 2023

Zpráva o realizaci Strategického rámce rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 2030 (dále jen „Zdraví 2030“) za období do roku 2023 byla předložena na jednání vlády pro informaci dle usnesení č. 743/20. 

Zpráva o realizaci Zdraví 2030 byla vytvořena za účelem zhodnocení realizace tohoto strategického dokumentu a jeho implementačních plánů. Ministerstvo zdravotnictví úspěšně pokračuje v plnění Zdraví 2030 a jeho implementačních plánů. V rámci realizace se potýká s drobnými problémy, jako jsou nesrovnalosti či nutnost vyjasnění terminologie s odbornou společností nad spornými tématy, nicméně tyto problémy jsou řešeny prostřednictvím zapojení všech relevantních stakeholderů do diskuze např. v rámci jejich zapojení do pracovních skupiny.

Základní rámec Zdraví 2030 a jeho implementačních plánů je i nadále aktuální, nicméně s ohledem na nejnovější dění a společenský vývoj je nutné přehodnotit některé dílčí cíle a jejich opatření. Z toho důvodu zahájí MZ v nejbližší době práce na aktualizovaném znění Zdraví 2030 a jeho implementačních plánů tak, aby byly respektovány aktuální trendy a vývoj ve společnosti jak na národní, tak mezinárodní úrovni.

Přílohy