Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Zpráva o aktivitách SPIS za rok 2023

Vytvořeno: 19. 2. 2024 Poslední aktualizace: 19. 2. 2024

Systém psychosociální intervenční služby (dále SPIS) je zajištěn prostřednictvím státní příspěvkové organizace v přímé působnosti Ministerstva zdravotnictví České republiky (dále MZČR), Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (dále NCO NZO), a to v oblasti koordinační, organizační a vzdělávací.

SPIS nabízí a poskytuje psychosociální podporu v resortu zdravotnictví a zahrnuje dva hlavní směry těchto činností:
– prostřednictvím peerů a psychologů SPIS kolegiální podporu zdravotnickým pracovníkům,
– prací interventů a psychologů SPIS první psychickou pomoc blízkým pacientů.

Kolegiální (peer) podpora je jedním z dostupných opatření v rámci péče o duševní zdraví pracovníků ve zdravotnictví. K dispozici je zaměstnancům v rámci resortu v případě akutního zasažení psychicky nadlimitní událostí, stejně jako při dlouhodobém, chronickém stresovém zatížení psychiky zdravotnického pracovníka. Peer podpora uživateli garantuje diskrétnost, mlčenlivost, výborný časový dosah služby a flexibilitu. Využít lze nejen zdravotnických peerů ve vlastní organizaci, tedy s profitem vzájemné známosti a přirozenosti kontaktu, ale také služby kteréhokoliv vyškoleného kolegy peera v rámci ČR, zejména pak v případě, kdy je potřeba zachovat větší diskrétnost. Pro případ požadavku na úplnou anonymitu či okamžitou podporu je k dispozici zcela anonymní krizová linka pro zdravotníky, kterou SPIS rovněž zajišťuje.

Druhou možností podpory SPISu je první psychická pomoc, která je poskytovaná osobám postiženým akutní stresovou reakcí. Tuto podporu zajišťují vyškolení zdravotníci, tzv. zdravotničtí interventi či psychologové. Péčí o psychicky zasažené osoby – blízké pacientů či pozůstalé, někdy i pacienty samotné, usnadňují práci ošetřujícímu personálu. Ten se může soustředit na své odborné medicínské úkoly, zatímco o akutně psychicky zasažené pečuje zdravotnický intervent. Jeho úkolem je provázet zasažené, jevící výrazné symptomy akutní stresové reakce, v jejich nejtěžších chvílích, obvykle v prvních hodinách od události. V řadě případů probíhá tato podpora ve spolupráci s klinickými psychology, či pokračuje jejich následnou odbornou péčí. SPIS rovněž zajišťuje zcela anonymní krizovou linku určenou blízkým pacientů.

V roce 2023 bylo z neinvestičního příspěvku MZČR na pokrytí provozních nákladů NCO NZO využito pro pokrytí provozních nákladů na činnosti SPIS, včetně provozu krizových linek, celkem 2.563.121,73 Kč.

 

Celá zpráva za rok 2023 je k dispozici v příloze níže.

Přílohy