Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Zpráva o aktivitách SPIS za rok 2022

Vytvořeno: 2. 2. 2023 Poslední aktualizace: 21. 7. 2023

Systém psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví (dále SPIS) je zajištěn prostřednictvím státní příspěvkové organizace v přímé působnosti Ministerstva zdravotnictví (dále MZ) Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (dále NCO NZO) v oblasti koordinační, organizační a vzdělávací.

SPIS prostřednictvím vyškolených zdravotníků (zdravotnických peerů) a psychologů nabízí a poskytuje resortní kolegiální podporu všem zdravotnickým pracovníkům. Stejně tak je k dispozici příbuzným, známým a svědkům nečekaných a náhlých událostí, při kterých dochází k psychické zátěži v důsledku nehody, náhlého onemocnění či úmrtí. Tuto formu podpory poskytují zdravotničtí interventi.

Kolegiální podpora probíhá v rámci péče o lidské zdroje a je jedním z dostupných opatření v rámci péče o duševní zdraví pracovníků ve zdravotnictví. K dispozici je zaměstnancům v rámci resortu, a to jak v případě akutního zasažení psychicky nadlimitní událostí, tak i při dlouhodobém, chronickém stresovém zatížení psychiky zdravotnického pracovníka. Peer podpora uživateli garantuje diskrétnost, mlčenlivost, výborný časový dosah služby a flexibilitu. Využít lze nejen peerů ve vlastní organizaci, ale kteréhokoliv vyškoleného kolegu v rámci ČR. Stejně tak je k dispozici zcela anonymní krizová linka pro zdravotníky.

První psychická pomoc je poskytována osobám, které postihla akutní stresová reakce. Tuto podporu mohou poskytnout vyškolení zdravotníci, tzv. zdravotničtí interventi. Péčí o psychicky zasažené osoby – blízké pacientů, či pozůstalé, dokáží také usnadnit práci ošetřujícímu personálu. Ten se může soustředit na své odborné medicínské úkoly, a je si jist, že o psychicky zasažené blízké osoby, je dobře postaráno. Intervent tak provází zasažené v jejich nejtěžších chvílích. Interventi u řady poskytovatelů nemocnic úzce spolupracují s klinickými psychology.

Podpora peerů a interventů SPIS je aktuálně dostupná u 90 poskytovatelů zdravotních služeb a počet zapojených organizací každoročně stoupá.

V roce 2022 bylo NCO NZO poskytnuta částka 3 389 000 Kč jako účelová provozní dotace na pokrytí nákladů systému psychosociální intervenční služby (SPIS) a pokrytí nákladů na provoz krizových linek na základě pověření MZ ČR.

 

Celá zpráva za rok 2022 je k dispozici v příloze níže.

Přílohy