Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Zpráva o aktivitách SPIS za rok 2021

Vytvořeno: 11. 2. 2022 Poslední aktualizace: 24. 10. 2022

Systém psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví (SPIS) poskytuje prostřednictvím vyškolených zdravotníků (peerů) a psychologů resortní kolegiální podporu všem zdravotnickým pracovníkům. Stejně tak je k dispozici příbuzným, známým a svědkům nečekaných a náhlých událostí, při kterých dochází k psychické zátěži v důsledku nehody, náhlého onemocnění či úmrtí. Tuto formu podpory poskytují zdravotničtí interventi.

Podpora pracovníky SPIS je aktuálně dostupná u více než 70 poskytovatelů zdravotních služeb a počet zapojených organizací každoročně stoupá.

SPIS je zajištěn prostřednictvím státní příspěvkové organizace v přímé působnosti Ministerstva zdravotnictví (dále MZ), Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (dále NCO NZO), v oblasti koncepční, koordinační, organizační a vzdělávací.

V roce 2021 bylo NCO NZO poskytnuta částka 4.399 tis. Kč jako účelová provozní dotace na pokrytí nákladů systému psychosociální intervenční služby (SPIS) a pokrytí nákladů na provoz krizové linky, která byla zřízena v souvislosti s epidemickou situací na základě pověření MZ ČR. Vývoj epidemie COVID-19, charakter následných vln, stejně jako proměnlivé zatížení linky způsobilo nedočerpání prostředků v částce 386 tis. Kč.

 

Celá zpráva za rok 2021 je k dispozici v příloze níže.

Přílohy