Zpráva o aktivitách SPIS za rok 2020

Vytvořeno: 3. 2. 2021 Poslední aktualizace: 3. 2. 2021

Systém psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví (SPIS) poskytuje prostřednictvím vyškolených zdravotníků (peerů) a psychologů resortní kolegiální podporu všem zdravotnickým pracovníkům. Stejně tak je k dispozici příbuzným, známým a svědkům nečekaných a náhlých událostí, při kterých dochází k psychické zátěži v důsledku nehody, náhlého onemocnění či úmrtí. Tuto formu podpory poskytují zdravotničtí interventi.

SPIS je administrativně a pedagogicky uchopen Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím jeho příspěvkové organizace – Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů. Za rok 2020 obdrželo NCO NZO od zřizovatele podporu na aktivity SPIS ve výši 141 tis. Kč.

 

Celá zpráva za rok 2020 je k dispozici v příloze.

 

Více informací o aktivitách SPIS naleznete na webových stránkách spis.cz

Přílohy