Změna výše regulačního poplatku od 1.12. 2011

Vytvořeno: 25. 10. 2011 Poslední aktualizace: 25. 10. 2011

Dnem 1. 12. 2011 nabude účinnosti zákon č. 298/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dojde mimo jiné ke změně výše regulačního poplatku za jeden den hospitalizace ze 60 Kč na 100 Kč.

Pokud hospitalizace pacienta započne před účinností citovaného zákona a bude pokračovat i po 1. 12. 2011, měl by být účtován regulační poplatek podle příkladů uvedených níže.  
K otázce, v jaké výši má být účtován regulační poplatek první a poslední den hospitalizace, který se počítá jako jeden den, Ministerstvo zastává názor, že by měla být účtována sazba, která byla platná v den přijetí pacienta k hospitalizaci, tj. ve výši 60 Kč.

 

první
den hospitalizace
poslední
den hospitalizace
reg.
poplatek 60 Kč
reg.
poplatek 100 Kč
reg.
poplatek celkem
25. 11. 2011
1. 12. 2011
6 x 60 Kč
0 Kč
360,00 Kč
25. 11. 2011
5. 12. 2011
6 x 60 Kč
4 x 100 Kč
760,00 Kč
30. 11. 2011
1. 12. 2011
1 x 60 Kč
0 Kč
60,00 Kč
30. 11. 2011
5. 12. 2011
1 x 60 Kč
4 x 100 Kč
460,00 Kč