Změna v počtu vyhlášených rezidenčních míst pro rok 2011 v jednotlivých nelékařských specializačních oborech

Vytvořeno: 24. 6. 2011 Poslední aktualizace: 24. 6. 2011

 

Dne 21.3.2011 bylo ukončeno příjímání žádostí o poskytnutí dotace z programu Rezidenční místa 2011. Vzhledem k požadavkům z terénu a aktuálnosti potřeb jednotlivých odborníků a zdravotnických zařízení byly přehodnoceny počty míst v některých oborech specializačního vzdělávání nelékařů.
Důvodem k tomuto kroku byla snaha o zajištění maximální efektivity čerpání finančních prostředků určených ze státního rozpočtu na dotační program Ministerstva zdravotnictví Rezidenční místa 2011.
 

Aktuální počet rezidenčních míst pro rok 2011 v jednotlivých nelékařských specializačních oborech je uveden v příloze č. 1.

Přílohy