Změna termínu vyhlášení výzvy č.31 Zvýšení kvality návazné péče IROP

Vytvořeno: 26. 4. 2016 Poslední aktualizace: 23. 7. 2020

V souvislosti s dodatečnými úpravami textace Výzvy č. 31 – Zvýšení kvality návazné péče vyhlašované v rámci Integrovaného regionálního operačního programu došlo k posunu termínu vyhlášení této výzvy na 5. května 2016 ve 14:00.