Změna oznamovací povinnosti provozovatelů potravinářských podniků do 1.1.2015

Vytvořeno: 21. 3. 2016 Poslední aktualizace: 21. 3. 2016

Změna oznamovací povinnosti provozovatelů potravinářských podniků do 1.1. 2015

                                                                          ZMĚNA OZNAMOVACÍ POVINNOSTI PROVOZOVATELŮ POTRAVINÁŘSKÝCH PODNIKŮ od 1. 1. 2015
                                                                                                                      dle § 3d odst. 1 a 2 zákona č. 139/2014 Sb.*
 
 
Od 1. 1. 2015 provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí nebo uvádí na trh potravinu, do níž byly přidány vitaminy, minerální látky nebo další látky s nutričním nebo fyziologickým účinkem (obohacenou potravinu) ve smyslu nařízení (ES) č. 1925/2006, nebo doplněk stravy, je povinen před prvním uvedením takové potraviny na trh oznámit Ministerstvu zemědělství v listinné podobě nebo v elektronické podobě dálkovým přenosem dat její uvedení formou zaslání českého textu značení.
Více informací Vám poskytne Ministerstvo zemědělství, Odbor potravinářské výroby a legislativy, Těšnov 17, 110 05 Praha 1, e-mail: info@mze.cz, posta@mze.cz, tel: 221 811 111.
 
 
 
Provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí nebo uvádí na trh potravinu pro počáteční kojeneckou výživu, nebo dietní potravinu pro zvláštní lékařské účely, je povinen před prvním uvedením takové potraviny na trh oznámit Ministerstvu zdravotnictví, Odbor ochrany veřejného zdraví, Palackého náměstí 4, 120 00 Praha 2, e-mail: mzcr@mzcr.cz, vh@mzcr.cz tel: 224 971 111, v listinné podobě nebo v elektronické podobě dálkovým přenosem dat její uvedení formou zaslání českého textu značení.
 
 
 
————————————————–
*Zákona č. 139/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.