Zkrácení lhůty pro příjem žádostí o podporu dotace/navýšení alokace výzvy (31. výzva – Zvýšení kvality návazné péče)

Vytvořeno: 17. 6. 2016 Poslední aktualizace: 23. 7. 2020

Vážení uchazeči,

Ministerstvo pro místní rozvoj výrazně zkrátilo lhůtu pro příjem žádostí o podporu dotace 31. výzvy – Zvýšení kvality návazné péče z původního 30. 6. 2017, 14:00 na 18. 7. 2016, 15:00 z důvodu zvýšeného zájmu o čerpání finančních prostředků. Ze stejného důvodu dojde, s ukončením příjmu žádostí, k navýšení stávající alokace 31. výzvy o 1 200 000 000 Kč, celkově tedy na 4 260 000 000 Kč z ERDF. Alokace ze státního rozpočtu bude navýšena z 540 000 000 Kč na max. 751 764 706 Kč.

Z výše uvedeného důvodu Ministerstvo zdravotnictví apeluje na příjemce ve věci bezodkladného předložení projektových záměrů dle podmínek Metodického výkladu Ministerstva zdravotnictví k dokumentu Koncepce návazné péče, resp. k dokumentu Akční plán č. 8b: Zvýšení dostupnosti návazné péče Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020 za účelem získání stanoviska Ministerstva zdravotnictví k souladu projektového záměru s Koncepcí návazné péče.

Nové znění 31. výzvy – Zvýšení kvality návazné péče naleznete níže v příloze.

Přílohy