Život s demencí – zvýšení informovanosti o rizicích, příznacích, časné detekci, možnostech prevence léčby Alzheimerovy a jiných typů demence

Vytvořeno: 27. 6. 2023 Poslední aktualizace: 4. 7. 2023

 

 

 

 

Charita Ostrava zahájila v prosinci 2021 realizaci projektu financovaného z Fondů EHP 2014–2021 v rámci programu Zdraví s registračním číslem ZD-MGS2-007. Na projektu se podílí důležití partneři, kterými jsou Lékařská fakulta Ostravské univerzity, ALZHEIMER HOME v Ostravě a norská organizace Aldring og Helse – Nasjonal kompetansetjeneste. Celkový objem finančních prostředků na zajištění projektu činí 4 126 242 korun.

Cílem projektu je prostřednictvím vzdělávacích aktivit zlepšit teoretické a praktické znalosti o demenci, především o Alzheimerově chorobě, raných příznacích, léčbě, komplikacích a péči o pacienty s demencí u neformálních pečovatelů, rodinných příslušníků a v širším pojetí i dalších skupin obyvatelstva. Projekt je realizován převážně v Moravskoslezském kraji – v Ostravě, část aktivit pro neformální pečovatele se uskutečňuje v Olomouckém kraji, respektive v Olomouci.

Projekt zahrnuje řadu aktivit, které pomáhají neformálním pečovatelům při péči o osoby postižené demencí: interaktivní přednášky, praktické workshopy, realizace podpůrných skupin pro pečující osoby s možností individuálního poradenství psychologů, právníků či soc. pracovníků a exkurze pro veřejnost do ALZHEIMER HOME Ostrava. Nedílnou součástí projektu je osvětová kampaň, prostřednictvím které vznikly webové stránky: www.zijemesdemenci.cz. Jsou zde uvedeny informace o onemocnění demencí, především Alzheimerovou chorobou, příznacích, léčbě, komplikacích, návody s radami k péči o pacienty s demencí.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity, která je jedním z partnerů projektu, má dlouholeté zkušenosti v oblasti vzdělávání a realizaci prezenčních osvětových akcí pro širokou veřejnost. Proděkan pro vědu a výzkum lékařské fakulty Ostravské univerzity prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO, FEAN říká: „Při zvyšujícím se počtu lidí, u kterých je diagnostikována Alzheimerova nemoc nebo jiný typ demence, je zapotřebí, aby rodiny a pečující věděli, jak o tuto skupinu obyvatel pečovat. V blízké budoucnosti nebude z kapacitních důvodů možné, aby veškerou péči zajistily pouze speciálně zaměřené, profesionální organizace.“

Během realizace projektu je řešena problematika specifické péče o osoby trpící Alzheimerovou chorobou a dalšími typy demence a jejich dopad na neformální pečovatele. Péče o nemocné je často zajišťována blízkými osobami, což může negativně ovlivňovat jejich životy (stres, obavy o zhoršující se stav blízkých osob, časová i fyzická zátěž). Prostřednictvím edukativních a poradenských činností jsou účastníci projektu schopni včasně rozpoznat příznaky nastupující choroby, přizpůsobit péči aktuálním potřebám či vyhledat odbornou pomoc, případně zařadit vhodnou intervenci, aby se stav nemocného stabilizoval nebo alespoň zpomalil progres choroby.

Projekt: Život s demencí – zvýšení informovanosti o rizicích, příznacích, časné detekci, možnostech prevence a léčby Alzheimerovy a jiných typů demence, ZD-MGS2-007

Příjemce: Charita Ostrava

Kontaktní osoba: Mgr. Martina Krhutová, martina.krhutova@ostrava.charita.cz