Zhoršení řečové komunikace

Vytvořeno: 1. 12. 2015 Poslední aktualizace: 1. 12. 2015

Zhoršená komunikace řeči v důsledku zvýšené hladiny hluku má řadu prokázaných nepříznivých důsledků v oblasti chování a vztahů mezi lidmi (podrážděnost, nejistota, pocity nespokojenosti). Může vést k překrývání a maskování důležitých signálů (alarm, domovní zvonek, telefon, apod.). Pro dostatečně srozumitelné vnímání složitějších zpráv a informací (cizí řeč, výuka, telefonická konverzace) by rozdíl mezi hlukovým pozadím a hlasitostí vnímané řeči měl být nejméně 15 dB v 85% doby. Při průměrné hlasitosti řeči LAeq,T = 50 dB by tak nemělo hlukové pozadí v místnostech překračovat LAeq,T = 35 dB. Zvláštní pozornost zasluhují domy, ve kterých bydlí malé děti a jsou umístěny třídy předškolních a školních zařízení. Důvodem je skutečnost, že u této dětské populace případné neúplné porozumění řeči ztěžuje a narušuje proces osvojení řeči a schopnosti číst s doprovodnými negativními důsledky pro její duševní a intelektuální vývoj.