Zdravotní pojišťovny

Vytvořeno: 31. 10. 2012 Poslední aktualizace: 31. 10. 2012

Veřejné zdravotní pojištění v rámci České republiky provádějí zdravotní pojišťovny, které mimo názvu používají k označení také číselný kód.

Největší zdravotní pojišťovnou je:

111 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (VZP ČR)

Ostatní tzv. zaměstnanecké pojišťovny jsou:

201 Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky (VoZP ČR)
205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP)
207 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP)
209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZPŠ)
211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZPMV ČR)
213 Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna (RBP)

Kontakty na jednotlivé zdravotní pojišťovny jsou uvedeny v kapitole Kontakty na důležité instituce.

Pokud má cizinec nárok na účast ve veřejném zdravotním pojištění, vybere si jednu z výše uvedených zdravotních pojišťoven a přihlásí se u ní k pojištění. Zdravotní pojišťovna má povinnost přijmout jako pojištěnce každou osobu, jež splňuje podmínky účasti na veřejném zdravotním pojištění – tzn. má trvalý pobyt na území České republiky nebo je zaměstnancem zaměstnavatele, který má sídlo nebo trvalý pobyt na území ČR.