Závazný pokyn č. 6 k Obecným pravidlům pro žadatele a příjemce komponent 6.1 a 6.2 Národního plánu obnovy 1. verze

Vytvořeno: 4. 8. 2023 Poslední aktualizace: 9. 8. 2023

 

 

 

Ministerstvo zdravotnictví, uveřejňuje 6. Závazný pokyn k Obecným pravidlům pro žadatele a příjemce komponent 6.1 a 6.2 Národního plánu obnovy (NPO).

Pravidla jsou základním informačním materiálem pro žadatele při přípravě žádostí a pro příjemce při realizaci (a následně udržitelnosti) projektů.

Přílohy

  • Závazný pokyn č. 6
  • Příloha k závaznému pokynu č. 6 Čestné prohlášení k vyloučení střetu zájmů ve vztahu k poskytovateli podpory

Přílohy