Závazný pokyn č. 1 ke Specifickým pravidlům pro žadatele a příjemce komponent 6.2 Národního plánu obnovy pro 9. výzvu

Vytvořeno: 14. 8. 2023 Poslední aktualizace: 11. 1. 2024

Ministerstvo zdravotnictví, uveřejňuje 1. Závazný pokyn ke Specifickým pravidlům pro žadatele a příjemce komponent 6.2 Národního plánu obnovy pro 9. výzvu (NPO).

Předmětem závazného pokynu je doplnění textu specifických pravidel, z důvodu nezbytnosti přesnější specifikace maximální výše nepřímých nákladů.

Přílohy