Závazný pokyn č. 1 ke Specifickým pravidlům pro žadatele a příjemce komponent 6.1 Národního plánu obnovy pro 10. výzvu

Vytvořeno: 1. 11. 2023 Poslední aktualizace: 11. 1. 2024

Ministerstvo zdravotnictví, uveřejňuje 1. Závazný pokyn ke Specifickým pravidlům pro žadatele a příjemce komponent 6.1 Národního plánu obnovy pro 10. výzvu (NPO).

Předmětem závazného pokynu je úprava informací k indikátorům projektů v rámci Specifických pravidel. Dále došlo k aktualizaci přílohy č. 3 Specifických pravidel.

Přílohy