Zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (část zdraví) dne 8. prosince 2017

Vytvořeno: 15. 12. 2017 Poslední aktualizace: 15. 12. 2017

 

Dne 8. prosince 2017 se v Bruselu uskutečnilo zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele v části zdraví (Rada EPSCO). Radě předsedal estonský ministr pro zdraví a práci Jevgeni Ossinovski. Evropskou komisi zastupoval komisař pro zdraví a bezpečnost potravin Vytenis Andriukaitis. Delegaci ČR vedl náměstek ministra zdravotnictví pro legislativu a právo Radek Policar.

Na jednání Rady EPSCO byly schváleny závěry Rady k eHealth v digitální společnosti a závěry k přeshraničním aspektům v oblasti snižování škod způsobovaných alkoholem.

Politické diskusi ministrů na téma „Farmaceutická politika EU“ předcházely tři příspěvky z bodů různé, které byly s tématem úzce spjaty. Evropská komise informovala o zprávě o stavu pediatrických léčiv v EU – 10 let pediatrického nařízení EU a rumunská delegace o tématech související s přístupem pacientů k léčbě. Problém Rumunsko spatřuje především v paralelním exportu, který zamezuje občanům méně finančně zajímavých trhů přístup k léčivům. Řecko v návaznosti informovalo o nedostatku léčiv v Řecku. Ministři ve svých příspěvcích obecně vyjádřili podporu vystoupením Rumunska a Řecka a vyzvali k větší spolupráci jak v rámci EU, tak Světové zdravotnické organizace. Spolupráce by do budoucna mohla zaměřit také na  boj proti antimikrobiální rezistenci.

Následně Belgie informovala o rizicích valproátu a teratogenních léčivých přípravcích a opatřeních, která přijímá.  Poté Evropská komise, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a Evropská observatoř pro zdravotní systémy a politiky společně představily dokument „Současný zdravotní stav v EU“. Evropská komise následně informovala o roční analýze růstu 2018 a o řídící skupině pro podporu zdraví, prevenci nemocí a zvládání nepřenosných onemocnění. Následně estonské předsednictví krátce shrnulo výstupy z konference na vysoké úrovni „AMR: Akční plán Jedno zdraví a tvorba politiky založené na důkazech“. Na závěr zasedání Rady představilo Bulharsko pracovní program nastupujícího předsednictví. Mezi hlavní priority v oblasti zdraví bude patřit zdraví dětí a mládeže s důrazem zdravou výživu a potraviny, farmaceutická politika v EU se zaměřením na cenovou dostupnost léčiv, a také současné i budoucí legislativní návrhy v této oblasti, např. Health Technology Assessment.