Zařazení modulu Balneologie do výuky

Vytvořeno: 1. 7. 2015 Poslední aktualizace: 31. 10. 2022

Ministerstvo zdravotnictví v návaznosti na doporučení Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Parlamentu ČR ze dne 23. 1. 2013 na podporu Českého léčebného lázeňství a po vzájemné dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy požádalo Střední zdravotnické školy, Vyšší odborné školy zdravotnické, Vysoké školy a instituce pro specializační vzdělávání, aby s účinností od 1. září 2015 zařadily do vzdělávacích/studijních programů některých oborů základy balneologie, a to v minimálním rozsahu 3 a 5 hodin podle typu školy.

Přílohy