Zapojení České republiky do projektu PaRIS

Vytvořeno: 27. 5. 2022 Poslední aktualizace: 30. 5. 2022

Za všechny úkoly spojené s národním prováděním průzkumu PaRIS a za mezinárodní koordinaci (včetně účasti v mezinárodní skupině k projektu) zodpovídá tzv. národní projektový manažer. V případě ČR se jedná o zástupce Společnosti všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Na projektu se podílejí vedle expertů Ministerstva zdravotnictví dále zástupci Ústavu zdravotnických informací a statistiky, informována byla dále Česká lékařská komora a pacientské organizace.

Národním projektovým manažerem byl jmenován doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D. Jeho tým využívá zázemí akademického pracoviště Ústavu všeobecného lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy na adrese: Albertov 7, 120 00 Praha 2,
tel.: 224917479, e-mail: vselek@lf1.cuni.cz, www.vselek.cz.