Zápis z 22. schůze Valné hromady HPH

Vytvořeno: 18. 8. 2016 Poslední aktualizace: 18. 8. 2016

 

Valná hromada HPH (označována z anglického General Assembly zkratkou „GA“) je nejvyšším řídícím orgánem Mezinárodní sítě HPH. Je složena z koordinátorů všech vnitrostátních či regionálních HPH sítí, pozorovatelů z připravovaných národních či regionálních sítí, vedoucích HPH pracovních skupin, dále z pozorovatelů Světové zdravotnické organizace (WHO) a zástupců WHO spolupracujících center v Kodani a ve Vídni.

V příloze se můžete seznámit se zápisem z jednání Valné hromady HPH, které se konalo v rámci 24. Mezinárodní HPH konference v Connecticutu, USA.

 

Přílohy