Zákon č. 94/2021 Sb. o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů

Vytvořeno: 2. 3. 2021 Poslední aktualizace: 2. 3. 2021

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 27. února 2021.

Přílohy