Zákon č. 272/2013 Sb.

Vytvořeno: 11. 9. 2013 Poslední aktualizace: 11. 9. 2013

Zákon č. 272/2013 Sb., o prekursorech drog

Zákon 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

Plné znění zákona zákona č. 272/2013 Sb., o prekurzorech drog, ve znění pozdějších předpisů naleznete zde.

Přílohy