Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Základní popis 3. kola SHM

Vytvořeno: 13. 12. 2015 Poslední aktualizace: 13. 12. 2015

3. kolo zpracování SHM probíhá v letech 2013 – 2017 a je definováno následujícími kritérii:

  • úseky hlavních pozemních komunikací, po kterých projede více než 3 000 000 vozidel za rok
  • úseky hlavních železničních tratí, po kterých projede více než 30 000 vlaků za rok
  • aglomerace s více než 100 000 obyvateli, které definuje členský stát
  • hlavní letiště s více jak 50 000 vzletů a přistání za rok

3. kolo SHM vychází ze stejných údajů o sčítání silniční dopravy a sčítání lidí, domů a bytů, jako 2. kolo. Rozsah zpracování SHM železnic bude určeno v roce 2016. Zpracovávané aglomerace a hlavní letiště jsou stejné, jako v roce 2012.

Jako rozhodující pro zpracování 3. kola SHM jsou údaje dostupné k roku 2016.

Reporting výsledků SHM  provedla NRL pro komunální hluk v prosinci roku 2017, v březnu 2018. Finální výsledky byly reportovány v červenci 2018.

Akční plány budou pořizovateli dokončeny do 4.9.2019 a následně reportovány Evropské komisi.

Česká republika resp. Ministerstvo zdravotnictví průběžně informuje Evropskou komisi o pořízení SHM a AP včetně reportingu.