Základní popis 1. kola SHM

Vytvořeno: 1. 12. 2015 Poslední aktualizace: 1. 12. 2015

Zpracováním 1. kola SHM pověřilo Ministerstvo zdravotnictví vybrané zdravotní ústavy a dále na základě veřejné zakázky vybralo dílčí zpracovatele pro zbývající aglomerace a oblasti.

1. kolo zpracování SHM bylo definováno následujícími kritérii:

 • úseky hlavních pozemních komunikací, po kterých projede více než 6 000 000 vozidel za rok
 • úseky hlavních železničních tratí, po kterých projede více než 60 000 vlaků za rok
 • aglomerace s více než 250 000 obyvateli, které definuje členský stát
 • hlavní letiště s více jak 50 000 vzletů a přistání za rok

Projekt SHM byl rozdělen do dvou etap:
I. etapa, zpracování SHM železnic, byla spolufinancována ve výši 75 % Evropským společenstvím z Operačního programu Infrastruktura (příspěvek Evropské Unie činil 9 423 014,- Kč.) I. etapa byla dokončena v roce 2006.
II. etapa, zpracování SHM pozemních komunikací, letiště (Letiště Praha-Ruzyně) a aglomerací (Praha, Brno. Ostrava) byla spolufinancována ve výši 57,17 % Evropským společenstvím z Operačního programu Infrastruktura (příspěvek Evropské Unie činil 19 550 623,- Kč). II. etapa byla dokončena v roce 2007.

K dispozici jsou následující SHM:

 • SHM pro železniční tratě (hlavní železnice, po kterých projede více než 60 000 vlaků za rok), v celkové délce cca 300 km.
 • SHM pro pozemní komunikace (hlavni silnice, po kterých projede více než 6 000 000 vozidel za rok):
  • komunikace výše uvedených parametrů ve Středočeském kraji (celkem cca 382 km)
  • komunikace výše uvedených parametrů v kraji Vysočina a Jihomoravském (celkem cca 305 km)
  • komunikace výše uvedených parametrů ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji (celkem cca 337 km)
 • SHM pro pozemní komunikace (hlavni silnice, po kterých projede více než 6 000 000 vozidel za rok):
  • komunikace výše uvedených parametrů v Jihočeském, Plzeňském, Karlovarském, Ústeckém, Libereckém, Královéhradeckém a Pardubickém kraji v celkové délce 346 km
 • SHM pro hlavní letiště – hluková mapa pro letiště Praha-Ruzyně
 • SHM pro aglomerace Praha, Brno a Ostrava

Reporting výsledků SHM  provedla NRL pro komunální hluk ve spolupráci s NRL pro GIS v roce 2007 a 2008. Reportovací termín 31.12.2007 byl dodržen. Česká republika byla mezi prvními státy EU, které splnily povinnosti vyplývající ze směrnice.
Zpracování  AP koordinovala NRL pro komunální hluk na základě pověření  Ministerstva zdravotnictví ČR. Reportovací termín 18.1.2009 byl dodržen.