Zahajovací konference programu „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ financovaném z Norských fondů

Vytvořeno: 12. 8. 2013 Poslední aktualizace: 12. 8. 2013

Dne 21.8.2013 se uskuteční zahajovací konference programu „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“, který bude financován z Norských fondů. Konferenci pořádá Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví. Konference se zúčastní zástupci obou rezortů, zástupce Velvyslanectví Norského království v Praze, zástupce Kanceláře finančních mechanismů a zástupce partnera programu z donorského státu (The Norwegian Institute of public health). V rámci konference bude představeno zaměření programu, základní pravidla a harmonogram implementace programu.

Bližší informace naleznete zde.