Žádosti o poskytnutí dotace splňující formální náležitosti

Vytvořeno: 11. 2. 2019 Poslední aktualizace: 8. 11. 2022

Ve smyslu ustanovení § 60a odst. 7 zákona o nelékařských zdravotnických povoláních Ministerstvo zdravotnictví posoudilo podané žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu Rezidenční místa ve věci dodržení formálních náležitostí. Přehled žádostí splňujících formální náležitosti je uveřejněn v přílohách dle jednotlivých oborů.

Přílohy