Žádost o vystavení duplikátu

Vytvořeno: 14. 5. 2021 Poslední aktualizace: 14. 4. 2023

V souvislosti s vydáváním rozhodnutí o přiznání odborné a specializované způsobilosti a jiných dokladů, upozorňujeme na možnost vystavení duplikátů a to v případě ztráty dokladu vydaného Ministerstvem nebo pověřenou organizací.

 

Pokyny k vyplnění a odeslání žádosti o vystavení duplikátu

1
Vyplňte žádost přes aplikaci EZP a uložte ji.

Žádost v aplikaci EZP

2
Žádost vytiskněte a podepište.
3
Uhraďte správní poplatek ve výši 100 Kč:

a
formou kolkové známky, kterou nalepíte na vytištěnou žádost
(lze zakoupit na pobočkách České pošty)
b
bankovním převodem na účet Ministerstva zdravotnictví:

 • Číslo účtu: 3711-0002528001/0710
 • Variabilní symbol: 2856
 • Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení žadatele

K žádosti poté doložte kopii potvrzení o převodu.

Bankovní poplatky spojené s úhradou správního poplatku hradí vždy žadatel. Na účet MZ ČR musí být připsána příslušná částka. Pokud by byla připsána částka nižší, bude žadatel vyzván k doplacení stanovené částky.

4

K žádosti přiložte požadované přílohy:

 • doklad o zaplacení správního poplatku
  (v případě platby bankovním převodem; je potřeba uvést jméno a příjmení žadatele, jméno a příjmení majitele účtu, datum úhrady a číslo účtu, z kterého byla platba zaslána)
5

Žádost, včetně příloh, lze podat:

a

Žadatelé o vystavení duplikátu:

 • rozhodnutí o vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu,
 • rozhodnutí o prodloužení osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu,
 • rozhodnutí o uznání odborné/specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu,

zasílají žádost na adresu:

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Uznávací jednotka Brno

Vinařská 6
603 00 Brno

b

Žadatelé o vystavení duplikátu:

 • rozhodnutí o přiznání odborné/specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání

zasílají žádost na adresu:

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Odbor ONP
Palackého náměstí 4
128 01 Praha 2

c

Žadatelé o vystavení duplikátu:

 • Diplom o specializaci v oboru
 • Dodatek k diplomu o specializaci v oboru

zasílají žádost na adresu pověřené organizace, která jim doklad vydala:

c (1)
Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů
Úsek regulace
Vinařská 6
603 00 Brno
c (2)
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
Studijní oddělení
Ruská 85
100 05 Praha 10