Žádost o schválení změny v rámci dotačního programu Rezidenční místa

Vytvořeno: 3. 3. 2014 Poslední aktualizace: 3. 3. 2014

Ministerstvo zdravotnictví informuje příjemce dotace o způsobu oznámení případných změn v průběhu dotačního programu „Rezidenční místa“. Tyto změny je třeba hlásit prostřednictvím formuláře „Žádost o schválení změny“, a to neprodleně po nastalé změně administrátoru firmě GHS s.r.o., Šultysova 728/11, Praha 6 – Břevnov, 169 00.

Ministerstvo změny posoudí a vydá stanovisko, a to formou změnového Rozhodnutí nebo Oznámení o akceptování / neakceptování změny.

Přílohy