Žádost o schválení umístění a provozu přístrojových zdravotnických prostředků

Vytvořeno: 29. 12. 2015 Poslední aktualizace: 29. 12. 2015

<p>Formulář žádosti a studie proveditelnosti jsou uvedeny v příloze. Žádost včetně povinných příloh se zasílá v písemné podobě na Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor zdravotního dohledu, Jitka Juránková, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2 a současně i elektronicky na email Jitka.Jurankova@mzcr.cz  nebo datovou schránkou.</p>

Přílohy