Žádost o informace ze dne 9.8.2023

Vytvořeno: 7. 9. 2023 Poslední aktualizace: 7. 9. 2023
  • Je v souladu se zákonem, aby lékař bez specializované způsobilosti, který může vykonávat povolání lékaře pouze pod odborným dohledem jiného lékaře, který specializovanou způsobilost má, vydával pracovnělékařské posudky samostatně bez fyzického dohledu lékaře se specializovanou způsobilosti a pouze za podmínky formální telefonické a dojezdové dostupnosti blíže nespecifikovaného lékaře, který je zaměstnancem poskytovatele pracovnělékařských služeb a svoje pracoviště má primárně jinde?
  • a další

Přílohy

Typ souboru: pdf
234.pdf (254,90 KB)