Žádost o informace ze dne 9. 8. 2021

Vytvořeno: 23. 3. 2022 Poslední aktualizace: 23. 3. 2022
  • Od kdy je účinný Standard péče poskytované multidisciplinárním týmem duševního zdraví pro děti a adoslescenty (dále jen Standard) a jaké subjekty se podílely na jeho tvorbě
  • Vůči komu je závazný výše uvedený Standard a zda je závazný vůči poskytovatelům sociálních služeb a jejich registrujícím orgánů
  • Kde je veřejně dostupný výše uvedený Standard
  • Poskytnutí výše uvedeného Standardu

Přílohy

Typ souboru: pdf
843.pdf (213,86 KB)