Žádost o informace ze dne 9. 3. 2023

Vytvořeno: 24. 3. 2023 Poslední aktualizace: 24. 3. 2023
 • Počty schválených a zamítnutých žádostí u Odborné komise pro provádění změny
  pohlaví transsexuálních pacientů, po jednotlivých termínech
  jednání od začátku roku 2020 do února roku 2023
 • Výčet odůvodnění (včetně počtů), na základě kterých byly ve výše uvedeném období
  některé žádosti zamítnuty
 • Na základě kterého právního předpisu je stanovena podmínka „více než 1 rok trvající
  RLE, kdy pacient trvale žije ve všech oblastech života v požadované roli, včetně změny
  jména na neutrální“, která je uvedena v dokumentu Změna pohlaví transsexuálních
  pacientů na adrese https://mzd.gov.cz/informace-pro-lekare-a-pacienty
 • a další

Přílohy

Typ souboru: pdf
74.pdf (286,70 KB)