Žádost o informace ze dne 9. 11. 2021

Vytvořeno: 28. 3. 2022 Poslední aktualizace: 28. 3. 2022
 • očkovací kampaň – fotografie
 • – jedná se o autentické záběry z nemocnic v ČR, nebo nějakým způsobem naaranžované a upravované?
  -je ministerstvu známo, o jaké konkrétní pacienty se jedná?
  -kdo každý jednotlivý záběr původně pořídil, a za jakým účelem? Jsou ministerstvu známi autoři fotografií a držitelé autorských práv k nim?
  -jakým způsobem ministerstvo podkladové fotografie získalo?
  -jsou fotografie zveřejněny se souhlasem zobrazených osob, případně jejich pozůstalých, pokud již zemřely?
  -pokud je to ministerstvu známo, jaká jsou data pořízení záběrů?
  -nachází se na záběrech někdo, kdo měl kontraindikace k vakcinaci (například anafylaktický šok při nějaké předcházející vakcinaci či vrozené srdeční vady)?
  -k fotografii, u níž je uvedena proklamace „Uvěřil dezinformacím“: o jaké dezinformace se jednalo? Jak se to Ministerstvo zdravotnictví dozvědělo?
  -k fotografii, u níž je uvedena proklamace: „Neustále očkování odkládala“: jaký je věk dotyčné pacientky? V jakém dni byl záběr pořízen?
  -k fotografii, u níž je uvedena proklamace: „Myslela, že to nespěchá“: jak se ministerstvo
  dozvědělo, že si to daná osoba opravdu myslela?
  -k fotografii, u níž je uvedena proklamace: „Měl plno výmluv“: o jaké výmluvy konkrétně se jednalo? Jak se to ministerstvo dozvědělo?
  -k fotografii, u níž je uvedena proklamace: „Nestihl třetí dávku“: z jakého důvodu ji nestihl? Jak se to ministerstvo dozvědělo?
  -k fotografii, u níž je uvedena proklamace: „Měl svou pravdu“: o jakou „jeho“ pravdu šlo? Jak se to ministerstvo dozvědělo?

Přílohy

Typ souboru: pdf
1019.pdf (198,18 KB)