Žádost o informace ze dne 8. 6. 2022

Vytvořeno: 30. 6. 2022 Poslední aktualizace: 30. 6. 2022
  • Soupis všech nařízení, které měly zamezit či omezit šíření koronaviru, které zasahovaly do práv občanů a které byly buďto během své platnosti nebo zpětně označeny za nezákonné-jakékoli příkazy, které byly vydány, bez ohledu na jejich právní formu.
  • Opravné prostředky, které stanoví zákon či zvyklosti při porušení zákonů České republiky těmito nařízeními.
  • Postup pro náhradu způsobené ať už majetkové či nemajetkové újmy, a to včetně újmy na právech způsobených nezákonnými nařízeními.
  • Maximální výši odškodnění, které mohou občané žádat za Vámi vydané nezákonné nařízení.
  • Podmínky vyplacení odškodnění za újmu na právech vzniklou vydanými nezákonnými nařízeními.

Přílohy

Typ souboru: pdf
263.pdf (115,90 KB)