Žádost o informace ze dne 7. 7. 2022

Vytvořeno: 5. 8. 2022 Poslední aktualizace: 5. 8. 2022
  • Když jeden poskytovatel zdravotních služeb poskytuje ve zdravotnických zařízeních s různou adresou uvedenou v oprávnění k poskytování zdravotních služeb akutní lůžkovou péči v chirurgických oborech a současně jsou na těchto místech prováděné operační výkony během dne, musí poskytovatel zdravotních služeb v každém uvedeném zdravotnickém zařízení zajistit personál zajišťující provoz operačního sálů v kteroukoli denní dobu pro provedení operačních výkonů? Může poskytovatel zdravotních služeb v tomto případě zajišťovat personál pro operační sál jen v jednom zdravotnickém zařízení a s dalšími zdravotnickými zařízeními tuto péči zprostředkovaně sdílet? A je možné toto udělat, když sloučí identifikační čísla poskytovatele zdravotních služeb? Je rozdíl v zajištěné nepřetržité operační péči, když se provádí elektivní výkony nebo akutní výkony?

Přílohy

Typ souboru: pdf
319.pdf (209,13 KB)