Žádost o informace ze dne 7. 3. 2023

Vytvořeno: 24. 3. 2023 Poslední aktualizace: 24. 3. 2023
  • Může hostující osoba ve smyslu § 27a zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta vykonávat zdravotnické povolání i) v pracovněprávním vztahu i jako osoba samostatně výdělečně činná?
  • a další

Přílohy

Typ souboru: pdf
72.pdf (293,04 KB)