Žádost o informace ze dne 6. 3. 2023

Vytvořeno: 4. 4. 2023 Poslední aktualizace: 4. 4. 2023
  • vydání komentáře k § 18 Zákona č. 592/1991 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, nebo zdůvodnění podaného návrhu při projednávání a schvalování daného § PS PČR, především pak informaci, jak jsou zdravotní pojišťovny povinny dodržovat ustanovení § 18 odst. 3

Přílohy

Typ souboru: pdf
81.pdf (127,98 KB)