Žádost o informace ze dne 5.7.2023

Vytvořeno: 20. 7. 2023 Poslední aktualizace: 20. 7. 2023
  • Obsahují správní rozhodnutí o rozkladu vydaná ministrem poučení o možnosti podání žaloby podle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, anebo toto poučení obsahuje pouze poučení o tom, že odvolání proti rozhodnutí ve smyslu § 92 správního řádu není možné?
  • V kolika případech se ministr v rozhodnutí o rozkladu za rok 2022 odchýlil od rozhodnutí, které mu bylo předloženo rozkladovou komisí? Tedy situace, kdy např. rozkladová komise doporučila rozkladu vyhovět, ale ministr rozklad zamítl.

Přílohy

Typ souboru: pdf
205.pdf (181,96 KB)