Žádost o informace ze dne 30.6.2023

Vytvořeno: 20. 7. 2023 Poslední aktualizace: 20. 7. 2023
  • poskytnutí rozhodnutí vydaného Ministerstvem zdravotnictví o odvolání proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv, ve kterém byla řešena otázka regulace reklamy na léčivé přípravky týkající se nevhodného grafického znázornění onemocnění (dle ust. § 5a odst. 7 písm. k) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů), a to konkrétně ve vztahu k onemocnění rakovinou děložního čípku

Přílohy

Typ souboru: pdf
198.pdf (201,32 KB)