Žádost o informace ze dne 29.6.2023

Vytvořeno: 20. 7. 2023 Poslední aktualizace: 20. 7. 2023

1) Byly v České republice použity výjimky vyjmenované v čl. 3 odst. 1 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/1043 ze dne 15. července 2020 o provádění klinických hodnocení s humánními léčivými přípravky, které obsahují geneticky modifikované organismy nebo z nich sestávají a jsou určeny k léčbě nebo prevenci onemocnění koronavirem (COVID-19), a o jejich výdeji, a to pro skladování, přepravu, likvidaci, odstraňování, distribuce nebo podávání vakcín proti onemocnění COVID 19? Zde žádám o označení všech výjimek ke konkrétním očkovacím látkám proti onemocnění koronavirem (COVID-19) a příslušná rozhodnutí orgánů o těchto výjimkách.
2) Jaká Česká republika zavedla vhodná opatření, aby minimalizovala předvídatelné negativní dopady na životní prostředí vyplývající ze zamýšleného nebo neúmyslného uvolnění léčivého přípravku do životního prostředí, a to dle čl. 3 odst. 2 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/1043 ze dne 15. července 2020 o provádění klinických hodnocení s humánními léčivými přípravky, které obsahují geneticky modifikované organismy nebo z nich sestávají a jsou určeny k léčbě nebo prevenci onemocnění koronavirem (COVID-19), a o jejich výdeji.

Přílohy

Typ souboru: pdf
197.pdf (190,39 KB)