Žádost o informace ze dne 29.10.2023

Vytvořeno: 22. 11. 2023 Poslední aktualizace: 22. 11. 2023
  • Zda je k dnešnímu dni kterákoli z níže uvedených látek Vaším ministerstvem subsumována pod pojem „návyková látka“ ve smyslu § 1 odst. 1 písm. a) a násl. zákona o návykových látkách:
    – Tetrahydrocannabihexol (též jako: THCH);
    – Tetrahydrocannabutol (též jako: THCB);
  • Zda je kterákoli ze Zájmových látek ve smyslu obecně závazných právních předpisů České republiky „látkou ze skupiny tetrahydrokanabinolů“.
  • Zda je kterákoli ze Zájmových látek podřízena konkrétnímu zvláštnímu režimu dle zákona o návykových látkách, příp. jiného právního předpisu vydanému v rozsahu působnosti Vašeho ministerstva dle § 10 odst. 1 kompetenčního zákona

Přílohy

Typ souboru: pdf
323.pdf (228,28 KB)