Žádost o informace ze dne 27. 7. 2022

Vytvořeno: 5. 9. 2022 Poslední aktualizace: 5. 9. 2022
  • Existuje povinnost přímo řízených organizací Ministerstvem zdravotnictví stanovovat v zadávací dokumentaci nemožnost nahradit v žádosti o účast, předběžné nabídce nebo nabídce předložení dokladů čestným prohlášením ve smyslu ustanovení § 86 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek? Pokud tato povinnost existuje, v jakém příkazu ministra (či jiném dokumentu) je stanovena?
  • Mohou přímo řízené organizace Ministerstvem zdravotnictví v zadávací dokumentaci jakožto zadavatelé „nestanovit jinak“ ve smyslu ustanovení § 86 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, a nechat tak dodavatele nahradit v žádosti o účast, předběžné nabídce nebo nabídce předložení dokladů čestným prohlášením?
  • V případě, kdy přímo řízená organizace Ministerstvem zdravotnictví nevyloučí v zadávací dokumentaci postup stanovený § 86 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, bude takové jednání vyhodnoceno jako pochybení při případné kontrole prováděné ze strany zřizovatele u přímo řízené organizace?

Přílohy

Typ souboru: pdf
342.pdf (202,05 KB)